Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπαίνει μπροστά στην δράση κατά του οργανωμένου εγκλήματος

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Η Ολομέλεια  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε χθες την πρώτη ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής κατά του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος (CRIM), η οποία επισημαίνει την ανάγκη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής και ποιο ισχυρών μέτρων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Ο σκιώδης εισηγητής του θέματος, από την Ομάδα των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE) Θόδωρος Σκυλακάκης, ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Δράσης, δήλωσε: "Το οργανωμένο έγκλημα, η διαφθορά και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Ευρώπη, είναι φαινόμενα που εξαπλώνονται ραγδαία. Σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσης Transparency International για τη διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο σημειώνονται 20 εκατομμύρια αποδεδειγμένες δωροδοκίες".

Τον Νοέμβριο του 2012 ο Θ. Σκυλακάκης ως εισηγητής του ALDE συνέταξε έκθεση για την Επιτροπή κατά του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος (CRIM), με αντικείμενο τη διαφθοράς στην δημόσια διοίκηση των κρατών μελών. "Τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες, λόγω του ότι έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα, είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτό, η συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κρίσιμη. Και πρέπει να γίνει με τη δημιουργία ισχυρών νέων κοινών θεσμών. Θεσμών που ήδη προβλέπονται, όπως ο ευρωπαίος εισαγγελέας, αλλά και μελλοντικών, όπως και η μετεξέλιξη των εργαλείων που ήδη διαθέτουμε, σε ένα ευρωπαϊκό FBI" δήλωσε ο ίδιος.

Η έκθεση που  εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υιοθέτησε και συμπεριέλαβε τρείς τροπολογίες που κατέθεσε ο Θόδωρος Σκυλακάκης. Οι τροπολογίες αυτές αναφέρονται στα εξής σημεία:

ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Κύριος εχθρός της Ευρωζώνης είναι η διαφορά της παραγωγικότητας μεταξύ των κρατών μελών. Μεσο-μακροπρόθεσμα, αυτό δημιουργεί χάσμα ανταγωνιστικότητας, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με υποτίμηση του νομίσματος και η οποία υπαγορεύει αυστηρά προγράμματα λιτότητας, μη βιώσιμα από πολιτικής σκοπιάς, που στοχεύουν σε εσωτερική υποτίμηση. Συνεπώς η συστημική διαφθορά στον δημόσιο τομέα, η οποία αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια στην αποτελεσματικότητα, στις άμεσες ξένες επενδύσεις και στην καινοτομία, εμποδίζει τη σωστή λειτουργία της νομισματικής ένωσης.
Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ: Στον δημόσιο τομέα της Ε.Ε. έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 20 εκατομμύρια περιπτώσεις δωροδοκίας (κυρίως μικροδωροδοκίας). Είναι προφανές ότι το φαινόμενο αυτό επηρεάζει και φορείς της δημόσιας διοίκησης των κρατών μελών (και τους αντίστοιχους πολιτικούς) που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των ευρω-ενωσιακών κονδυλίων και άλλων οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής, ειδικότερα για την καταπολέμηση, διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και των σοβαρών αδικημάτων διασυνοριακού χαρακτήρα. Συνιστά να δοθεί στη μελλοντική ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή μια ευέλικτη και απλή δομή, με λειτουργίες συντονισμού αλλά και ενθάρρυνσης των εθνικών αρχών ώστε να καθίστανται οι έρευνες πιο συνεπείς μέσω ενιαίων διαδικαστικών κανόνων.
ΑΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ALDE

Παρά την έλλειψη  στατιστικών στοιχείων για τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος, ο συντονιστής της Ομάδας της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE) ευρωβουλευτής κ. Bill Newton Dunn δήλωσε: "Είναι προφανές ότι εκατομμύρια θέσεων εργασίας χάνονται, από την παραχάραξη και την κλοπή διαδικτύου, όπως επίσης χάνονται κάθε χρόνο φόροι εκατοντάδων εκατομμυρίων. Ένα από τα πρώτη ευρήματα της Επιτροπής ήταν ότι ελέγχεται μόνο το 5% των εμπορικών κοντέινερ που εισάγονται ή εξάγονται στην Ευρώπη μέσω ξηράς, θαλάσσης και αέρος. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει ένα τεράστιο ποσό διακίνησης παράνομων προϊόντων. Πρέπει να δράσουμε άμεσα προς την κατεύθυνση αυτή. Η κοινωνία μας αντιμετωπίζει έναν ξεκάθαρο και αυξανόμενο κίνδυνο από το οργανωμένο έγκλημα. Αν αποτύχουμε να αντιδράσουμε και αν τα κράτη μέλη αποτύχουν στο να μάθουν πως να συνεργάζονται, τότε θέτουμε σε κίνδυνο το μέλλον της Ευρώπης".

Η πρόεδρος της Επιτροπής και μέλος Ομάδας της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE), ευρωβουλευτής κα Sonia Alfano δήλωσε: "Ήταν η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια για να δείξουμε το δρόμο της ευρωπαϊκής συνεργασίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Η μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, εγγυάται την ελευθερία, την ασφάλεια και την δημοκρατία των πολιτών μας. Αν καθυστερήσουμε, θα δώσουμε το πλεονέκτημα στις εγκληματικές οργανώσεις για να υπονομεύσουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Η Επιτροπή κατά του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος (CRIM) πρόκειται να υιοθετήσει την τελική της έκθεση τον Οκτώβριο του 2013.
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Περιμένουμε τα σχόλιά σας !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...