Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Συγκρατημένα αισιόδοξοι για το 2013 οι Eυρωπαίοι τραπεζίτες

Αισιοδοξούν ότι θα μπορέσουν να ενισχύσουν τη χρήση χρηματοδότησης από τη Κεντρική Τράπεζα


Συγκρατημένα αισιόδοξοι για τους επόμενους έξι μήνες εμφανίζονται οι Eυρωπαίοι τραπεζίτες, σύμφωνα με το European Banking Barometer που εκπονεί ο ελεγκτικός, φορολογικός και συμβουλευτικός Οίκος Ernst & Young.

Συγκεκριμένα, οι διοικήσεις των τραπεζών σε όλη την Ευρώπη, εκτιμούν ότι θα χρειασθεί να καταφύγουν σε χρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα ενώ η πίεση για περικοπές θέσεων εργασίας υποχωρεί παρά το γεγονός ότι η μείωση του κόστους παραμένει μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων τους.

Ειδικότερα, το 45% του συνόλου των ερωτηθέντων αισιοδοξούν ότι θα μπορέσουν να βελτιώσουν το μείγμα χρηματοδότησής τους κατά το τρέχον έτος. Λιγότερο από το 25% των τραπεζών εκτιμούν ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προγράμματα χρηματοδότησης της Κεντρικής Τράπεζας, ενώ το 39% των τραπεζών εκτιμούν ότι θα βρεθούν σε καλύτερη θέση ώστε να εξοφλήσουν αυτές τις πηγές χρηματοδότησης. Ωστόσο, οι αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη δεν είναι όλες εξίσου αισιόδοξες. Το 50% των τραπεζών στην Ιταλία, 42% στη Γαλλία και 40% στην Ισπανία, πιστεύουν ότι θα ενισχύσουν τη χρήση χρηματοδότησης από τη Κεντρική Τράπεζα.

Οι τράπεζες θα πρέπει να συνεχίσουν την απομόχλευση και τις πωλήσεις περιουσιακών τους στοιχείων για να ενισχύσουν τους ισολογισμούς τους. Οι υψηλότερες πιθανότητες πώλησης περιουσιακών στοιχείων εντοπίζονται στις τράπεζες της Ισπανίας και της Ιταλίας, με το 50% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι αναμένουν να πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία τους επόμενους έξι μήνες, σε σύγκριση με το 35% των ερωτηθέντων σε άλλες χώρες.

Το 41% των τραπεζών αναμένεται ότι θα προχωρήσει σε μειώσεις προσωπικού. Οι μεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας αναμένονται στην Αυστρία, την Ιταλία, τις Σκανδιναβικές χώρες και την Πολωνία, όπου πάνω από το 60% των τραπεζών αναμένουν να προβούν σε περικοπές. Σημαντικές μειώσεις αναμένονται επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία, όμως οι προοπτικές για τις δύο αυτές αγορές είναι σημαντικά βελτιωμένες σε σύγκριση με τα στατιστικά στοιχεία πριν από έξι μήνες.

Η αύξηση των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια βρίσκεται σε υποχώρηση: Το 32% των τραπεζών αναμένουν ότι θα αυξήσουν τις προβλέψεις κατά το επόμενο εξάμηνο, σε σύγκριση με το 44% πριν από έξι μήνες. Ωστόσο, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία και την Αυστρία οι διαγραφές φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί, οι τράπεζες εξακολουθούν να ανησυχούν για απώλειες δανείων και πάνω από τις μισές τράπεζες στην Πολωνία και την Ισπανία αναμένεται να αυξήσουν τις προβλέψεις για επισφαλή δάνεια κατά τους επόμενους έξι μήνες.

Κατά το εξάμηνο που μεσολάβησε από την τελευταία έρευνα, οι προοπτικές για τη χορήγηση δανείων έχουν αποδυναμωθεί περαιτέρω στους περισσότερους τομείς. Εξαίρεση αποτελούν οι χορηγήσεις προς τις ΜΜΕ και την βιομηχανία.

Ειδικότερα για τις κατασκευές και την αγορά ακινήτων, η εικόνα είναι ζοφερή. Πριν από έξι μήνες οι τράπεζες είχαν δηλώσει ότι επρόκειτο να εισάγουν πιο περιοριστικές πολιτικές χορηγήσεων για τους τομείς αυτούς και φαίνεται ότι οι περιοριστικές πολιτικές θα ενταθούν περαιτέρω σε όλες τις αγορές. Αντιθέτως, οι τράπεζες προχωρούν σε χαλάρωση της πιστωτικής πολιτικής για τις ΜΜΕ σε όλες τις αγορές πλην της Πολωνίας, των Σκανδιναβικών χωρών και της Ισπανίας.

Οι τράπεζες βλέπουν βελτιωμένες προοπτικές για τους περισσότερους τομείς. Είναι περισσότερο αισιόδοξοι για τη λιανική και ιδιωτική τραπεζική, αλλά, μετά από ένα δύσκολο 2012, η μεγαλύτερη βελτίωση εντοπίζεται στη δραστηριότητα της επενδυτικής τραπεζικής. Πάνω από το 25% των ερωτηθέντων είναι θετικοί για τις προοπτικές στις συγχωνεύσεις και εξαγορές, ενώ οι τράπεζες αναμένουν επίσης μια βελτιωμένη απόδοση από τις ομολογιακές τους εκδόσεις και τις συναλλαγές.

Το European Banking Barometer είναι μια εξαμηνιαία έρευνα μεταξύ 250 Ευρωπαϊκών τραπεζών, η οποία καλύπτει την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τις Σκανδιναβικές Χώρες, την Πολωνία, την Ισπανία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Περιμένουμε τα σχόλιά σας !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...