Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Επτά συμφωνίες εποπτικής συνεργασίας για εναλλακτικές επενδύσεις Εγκρίθηκαν από την ESMA.

Επτά συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών κινητών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους παγκόσμιους ομολόγους τους, με αρμοδιότητα την εποπτεία των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των hedge funds, των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και των κεφαλαίων κτηματαγοράς, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities Markets Authority-ESMA).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Συμβούλιο Εποπτών της ESMA, στη συνάντησή του τον Ιούλιο, ενέκρινε Μνημόνια Συνεργασίας (MoUs) με τις αρχές από τις Μπαχάμες, την Ιαπωνία, τη Μαλαισία, το Μεξικό και τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

«Η ESMA έχει τώρα διαπραγματευθεί 38 συμφωνίες, εκ μέρους των 31 εθνικών αρμοδίων αρχών για την εποπτεία των αγορών κινητών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Οι συμφωνίες συνεργασίας επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών, τους διασυνοριακούς επιτόπιους ελέγχους και την παροχή αμοιβαίας βοήθειας κατά την εποπτική συμμόρφωση και επιβολή κυρώσεων κατά την εφαρμογή εποπτικών νόμων. Η ESMA έχει εγκρίνει, τον Μάιο του 2013, 31 Μνημόνια Συνεργασίας με ρυθμιστικές αρχές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συμφωνίες καλύπτουν τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων τρίτων χωρών, οι οποίοι προωθούν εναλλακτικές επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, οι οποίοι διαχειρίζονται ή προωθούν εναλλακτικές επενδύσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συμφωνίες, επίσης, καλύπτουν τη συνεργασία στη διασυνοριακή εποπτεία των θεματοφυλάκων και των αντιπροσώπων των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων.

Οι εθνικές εποπτικές αρχές κινητών αξιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως επόπτες των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, είναι σε διαδικασία, για να υπογράψουν Μνημόνια Συνεργασίας με εκείνες τις χώρες που έχουν σχέση με την αγορά τους. Η ύπαρξη συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί προϋπόθεση της Οδηγίας για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, προκειμένου να επιτρέπεται στους διαχειριστές από τρίτες χώρες να έχουν πρόσβαση στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να παρέχουν διαχείριση κεφαλαίων, μέσω ανάθεσης από διαχειριστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις 22 Ιουλίου 2013.

Οι συμφωνίες συνεργασίας ισχύουν από τις 22 Ιουλίου και θα επιτρέπουν τη διασυνοριακή προώθηση εναλλακτικών επενδύσεων σε επαγγελματίες επενδυτές μεταξύ χωρών. Αυτό υπόκειται σε δύο προϋποθέσεις, αφενός η χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην έχει καταγραφεί ως μη συνεργάσιμη χώρα από τη Financial Action Task Force του ΟΟΣΑ και αφετέρου, από την ημερομηνία ισχύος του διαβατηρίου για διαχειριστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά θέματα.

Το περιεχόμενο των Μνημονίων Συνεργασίας της ESMA ακολουθεί τις Αρχές της IOSCO για τη Διασυνοριακή Εποπτική Συνεργασία και συμπληρώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πολυμερούς Μνημονίου Συνεργασίας της IOSCO αναφορικά με τη Διαβούλευση και τη Συνεργασία και την Ανταλλαγή Πληροφοριών του 2002 (Πολυμερές Μνημόνιο Συνεργασίας).

Η ESMA είχε αρχικά επικοινωνήσει με όλες τις αρχές που έχουν υπογράψει το Πολυμερές Μνημόνιο Συνεργασίας της IOSCO. Η ESMA έχει τώρα εγκρίνει Μνημόνια Συνεργασίας με εκείνες τις 42 αρχές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της. Η ESMA συνεχίζει να διαπραγματεύεται σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας με την εποπτική αρχή της Κίνας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Περιμένουμε τα σχόλιά σας !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...