Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Η Ελλάδα στο "τιμόνι" της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρώτο εξάμηνο του 2014

Την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμηνο του 2014 -για πέμπτη φορά από την ένταξή της στην ΕΕ το 1981- αναλαμβάνει από σήμερα 1η Ιανουαρίου η Ελλάδα σε μια κρίσιμη συγκυρία τόσο για τη χώρα μας όσο και για την Ένωση.


Με την ελληνική προεδρία η κυβέρνηση, επιθυμεί να αποδείξει ότι παρά την οικονομική κρίση μπορεί να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις ευρωπαϊκές προκλήσεις, παρά τη δυσπιστία ορισμένων εταίρων μας και κάποιων ευρωπαϊκών ΜΜΕ, και στο πλαίσιο αυτό έχει πραγματοποιηθεί εντατική προεργασία κατά τους προηγούμενους μήνες. 


Όπως έχει επισημάνει ο Αντώνης Σαμαράς, πρωταρχικός στόχος της ελληνικής προεδρίας είναι η επίτευξη απτών αποτελεσμάτων σε μια σειρά εκκρεμών ζητημάτων.

Ευκαιρία για την ΕΕ να δείξει ότι μια χώρα υπό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής είναι «κανονική» χώρα, χαρακτηρίζει την ανάληψη της εξάμηνης προεδρίας της ΕΕ από την Ελλάδα ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Guardian. «Είναι επίσης μια ευκαιρία για την Ελλάδα να αποδείξει ότι είναι μία κανονική χώρα», προσθέτει.

Οι προτεραιότητες της Ελληνικής προεδρίας είναι η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, η συνοχή στην Ευρωζώνη και η προώθηση αποφάσεων που έχουν να κάνουν κυρίως με την τραπεζική ένωση, μια κοινή πολιτική για τη λαθρομετανάστευση και την ασφάλεια και μια ολοκληρωμένη πολιτική θαλάσσιας ανάπτυξης μέσω των ΑΟΖ με την αποτελεσματική διαχείριση των ενεργειακών αποθεμάτων που βρίσκονται στις ευρωπαϊκές θάλασσες.


Αναλυτικά οι προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας:


(A) Προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνοχής. 

Ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου σχετικά με την ενίσχυση του προσανατολισμού στην ανάπτυξη τμήματος του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.
Προώθηση της ολοκλήρωσης της Πράξης για την Ενιαία Αγορά Ι και ΙΙ, με έμφαση στην εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας, την ηλεκτρονική τιμολόγηση δημόσιων συμβάσεων, καθώς σε όλα εκείνα τα στοιχεία που θα μας φέρουν εγγύτερα σε μια πραγματικά ενιαία ψηφιακή αγορά μέχρι το 2015, όπως πολύ ορθά το έθεσε ο Herman στην επιστολή του.
Υλοποίηση αποφάσεων για την αύξηση της δανειοδοτικής ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τους βασικούς φορείς παροχής θέσεων εργασίας στην ευρωπαϊκή οικονομία.
Υλοποίηση της Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας για το πιο ευάλωτο τμήμα του πληθυσμού μας.
Ανάληψη δράσης στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου ώστε να επιταχυνθούν οι συνομιλίες που αφορούν Εμπορικές Συμφωνίες με τις ΗΠΑ και άλλους στρατηγικούς εταίρους.

(Β) Εμβάθυνση της ενοποίησης, και ιδιαίτερα της ΟΝΕ, με την προώθηση πολιτικών και δράσεων για την κάλυψη των ελλειμμάτων στην αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, που βγήκαν στην επιφάνεια στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. 

Όσον αφορά στην Τραπεζική Ένωση, η Ελληνική Προεδρία θα στηριχθεί και θα ενισχύσει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (SRM) που επετεύχθη χθες στο Συμβούλιο. Η επίτευξη συμφωνίας στον τρίλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη θέσπιση του SRM αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Προεδρίας μας. Συγχαίρουμε την Λιθουανική Προεδρία για τα εξαίρετα αποτελέσματα που πέτυχε στην θέσπιση οδηγιών σχετικά με την τραπεζική ανάκαμψη και την εγγύηση καταθέσεων. Ταυτόχρονα, θα προωθήσουμε, ως ζήτημα προτεραιότητας, θέματα που σχετίζονται με την φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή, καθώς και τον Φόρο Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών.

Σχετικά με την εμβάθυνση της ΟΝΕ, στόχος μας είναι να θέσουμε τα θεμέλια μιας καλά συντονισμένης ΟΝΕ, με τη σωστή ισορροπία μεταξύ δημοσιονομικής σταθερότητας και αλληλεγγύης καθώς και τη θεσμική αυτοτέλεια των μελών της. To έργο μας θα βασιστεί στα σημερινά Συμπεράσματα σχετικά με τις Συμπράξεις για την Ανάπτυξη, τις Θέσεις Απασχόλησης και την Ανταγωνιστικότητα, που στηρίχθηκαν στον Οδικό Χάρτη του Ηerman και το Σχέδιο Στρατηγικής της Επιτροπής.

(Γ) Μετανάστευση, διαχείριση συνόρων και κινητικότητα των πολιτών της Ένωσης στο πλαίσιο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Η ανάπτυξη ενός χώρου Ελευθερίας, Δικαιοσύνης και Ασφάλειας αποτελεί μείζονα στόχευση της ελληνικής Προεδρίας. Η προσέγγισή μας έχει 3 στόχους: (α) αποφυγή/μείωση της παράνομης μετανάστευσης με αποδοτικό τρόπο, που θα διασφαλίζει παράλληλα τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων λαθρεμπορίας και παράνομης διακίνησης προσώπων (β) βελτίωση και καλύτερη οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης και της υποβοηθούμενης κινητικότητας (γ) συντονισμός αποτελεσματικών πολιτικών επαναπατρισμού των παράνομων μεταναστών δ) ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης μέσω της προσέλκυσης μορφωμένων και ταλαντούχων ανθρώπινων πόρων.

Δ) Θαλάσσιες Πολιτικές της ΕΕ- Οριζόντια Θεματική

Η ελληνική Προεδρία θα εισαγάγει μια οριζόντια στρατηγική που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τις Θαλάσσιες Πολιτικές της ΕΕ. Κεντρική ιδέα της θεματικής αυτής είναι ο επαναπροσδιορισμός και η επανεκκίνηση της Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ σε όλες τις εκφάνσεις της, πέραν των αναπτυξιακών πτυχών. Στόχος είναι η υιοθέτηση κειμένου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2014 για τη Θαλάσσια Στρατηγική, με έμφαση στην Ασφάλεια και την Ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της Ενέργειας.

Η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Προεδρίας βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gr2014.eu Για άμεση ενημέρωση στο Twitter @gr2014eu και με το hashtag #gr2014eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Περιμένουμε τα σχόλιά σας !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...