Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Χρυσοχοϊδης: «Ευκαιρία για την εξωστρέφεια που χρειαζόμαστε είναι η ελληνική προεδρία»

Ως ευκαιρία «για την ανάδειξη της δυναμικής της Ελλάδας και την υλοποίηση σταθερών βημάτων ανάκαμψης της χώρας», αποτελεί για το υπουργείο Μεταφορών, η ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


 «Δίνεται στη χώρα μας η δυνατότητα να αποκτήσει ξανά την εξωστρέφεια που της αρμόζει και της χρειάζεται», δηλώνει χαρακτηριστικά ο υπουργός Μεταφορών, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.


 Οι προτεραιότητες του υπουργείου Μεταφορών στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας -είναι η πέμπτη από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ το 1981 - και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εστιάζονται στις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες.

 Στις μεταφορές, βασικός στόχος είναι η ανάδειξη του αναπτυξιακού ρόλου τους, η προστασία του επιβάτη και των δικαιωμάτων του, η προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και τα «καθαρά» μεταφορικά μέσα.

Στις επικοινωνίες-τηλεπικοινωνίες, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο τρίπτυχο ασφάλεια, καινοτομία, προσβασιμότητα για όλους, με όρους κόστους και δυνατοτήτων.

Οι κυριότεροι άξονες για τις χερσαίες και αεροπορικές Μεταφορές, είναι:

*Στον τομέα των οδικών μεταφορών, έχει τεθεί ως προτεραιότητα η πρόταση για την ανάπτυξη του διαλειτουργικού συστήματος e-CALL σε όλη την Ε.Ε, με στόχο τη μείωση του αριθμού των θυμάτων και της σοβαρότητας των τραυματισμών εξαιτίας των τροχαίων ατυχημάτων. Επίσης, στις προτεραιότητες βρίσκεται και η πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τα μέγιστα βάρη και διαστάσεις των οχημάτων, που στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των βαρέων οχημάτων και στην αύξηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας.

*Στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, η ελληνική Προεδρία αναλαμβάνει ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με το Ευρωκοινοβούλιο της νομοθετικής πρότασης για τον θόρυβο (μέρος του αεροπορικού πακέτου), ενώ θα συνεχίσει τις συζητήσεις για την πρόταση κανονισμού για τα δικαιώματα επιβατών.

*Στις σιδηροδρομικές μεταφορές, που αποτελούν αντικείμενο αιχμής, η ελληνική Προεδρία δίνει έμφαση στην ολοκλήρωση του τεχνικού σκέλους του 4ου Σιδηροδρομικού Πακέτου και του κανονισμού για τον Οργανισμό για την Ασφάλεια των Σιδηροδρομικών Μεταφορών (ERA) και του προγράμματος για την έρευνα στις σιδηροδρομικές μεταφορές (Shift2Rail), ενώ θα ξεκινήσει και τις συζητήσεις για το Πολιτικό Σκέλος του 4ου Σιδηροδρομικού Πακέτου.

*Στον τομέα των διατροπικών ή οριζόντιων θεμάτων, αποτελούν προτεραιότητες η πρόταση για τα εναλλακτικά καύσιμα, όπου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση με το Ευρωκοινοβούλιο, καθώς και τα ζητήματα που σχετίζονται με τα θέματα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΝΑΙΑΔΕΣ) και της αστικής κινητικότητας.

*Ακόμα, στις προτεραιότητες του τομέα των Μεταφορών περιλαμβάνεται το διαχρονικό ζήτημα της Οδικής Ασφάλειας και τα Εξυπνα Συστήματα Μεταφορών (ITS), που θα βρίσκονται στην καρδιά της θεματολογίας του άτυπου συμβουλίου υπουργών Μεταφορών, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαΐου 2014 στην Αθήνα.

Επικοινωνίες

*Οσον αφορά τον τομέα των Επικοινωνιών, η ελληνική Προεδρία θα δώσει έμφαση στην προώθηση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και των υπηρεσιών εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο διασυνοριακό  πλαίσιο στην ΕΕ, για ασφαλείς, αξιόπιστες και φιλικές προς τον χρήστη ηλεκτρονικές συναλλαγές.

*Παράλληλα, η ελληνική Προεδρία θα προωθήσει νομοθετική πρόταση για τη μείωση του κόστους εγκατάστασης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, καθώς έπειτα από τη μείωση του προϋπολογισμού για τις τηλεπικοινωνίες στον χρηματοδοτικό μηχανισμό για τη Σύνδεση των Υποδομών της Ευρώπης (Connecting Europe Facility “CEF”), η νέα πρόταση θα συνδράμει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων και στην επίτευξη των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου.

*Επίσης, η πρόταση Οδηγίας σχετικά με τα μέτρα για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας των δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση, βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της ελληνικής Προεδρίας, αφού η βελτίωση της ασφάλειας του διαδικτύου και των δικτύων-συστημάτων πληροφορικής γενικότερα, αποτελεί εξαιρετικής σημασίας εγχείρημα για όλους.

*Ταυτόχρονα, θα συνεχιστούν οι συζητήσεις που ξεκίνησαν επί Λιθουανικής Προεδρίας για τη δημιουργία μίας ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών, καθώς η εφαρμογή της θα αλλάξει το χάρτη των τηλεπικοινωνιών σε όλη την Ε.Ε.

*Ειδικά για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα της τρίτης ηλικίας, η ελληνική Προεδρία θα προωθήσει την υιοθέτηση ενός πλαισίου αρχών και τεχνικών για την προσβασιμότητα σε ιστοσελίδες φορέων του δημοσίου τομέα, με σκοπό το περιεχόμενό τους να καταστεί προσβάσιμο σε όλους -ανεξαιρέτως- τους πολίτες της ΕΕ.

*Ο κατάλογος των προτεραιοτήτων του υπουργείου Μεταφορών περιλαμβάνει και τα Ευρωπαϊκά Συστήματα Δορυφορικής Ραδιοπλοήγησης (GNSS-GALILEO), για τα οποία υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, κυρίως σε θέματα ασφάλειας.

Η Ελλάδα θα συνδράμει στην ολοκλήρωση του τροποποιητικού κανονισμού σχετικά με τη σύσταση του Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Ραδιοπλοήγησης, ενώ θα προωθήσει και την έκδοση πράξης για τα Ελάχιστα Κοινά Πρότυπα (Common Minimum Standards) για τις υπηρεσίες Ραδιοπλοήγησης (PRS).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Περιμένουμε τα σχόλιά σας !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...