Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

Κομισιόν: η Ελλάδα πρέπει να λάβει μέτρα για την Λίμνη της Καστοριάς

«Η Ελλάδα πρέπει να εξασφαλίσει τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη της επιδείνωσης της οικολογικής κατάστασης στην Λίμνη Καστοριάς», απάντησε η Κοσμισιόν, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή.

Ο έλληνας ευρωβουλευτής στην ερώτησή του αναφέρθηκε σε στοιχεία από επιστημονικές μελέτες που δείχνουν ότι η Λίμνη της Καστοριάς έχει ενταχθεί στο δίκτυο Νatura 2000 (GR1320003) και υπόκειται στις διατάξεις περί προστασίας και διαχείρισης οικοτόπων οδηγία 92/43/ΕΟΚ και ζητούσε να παρέμβει προκειμένου να αποκατασταθεί η οικολογική ισορροπία της λίμνης.
Στην απάντηση του ο αρμόδιος Επίτροπος για το Περιβάλλον κ. Potocnik αφού αναφέρει ότι: «Η Επιτροπή δεν συγκεντρώνει τέτοιου είδους στοιχεία όσον αφορά μεμονωμένες τοποθεσίες» διευκρινίζει όμως ότι: «Η Ελλάδα πρέπει να εξασφαλίσει τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη της επιδείνωσης της περιοχής ώστε η κατάσταση τόσο των ενδιαιτημάτων όσο και των ειδών να διατηρηθεί σε καλό επίπεδο ή να αποκατασταθεί. Η Επιτροπή θα διερευνήσει περαιτέρω το ζήτημα αυτό με τις ελληνικές αρχές».
Σε ότι αφορά την χρηματοδότηση έργων για την προστασία της Λίμνης, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος στην απάντησή του ενημερώνει ότι «το επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης συγχρηματοδοτεί ένα έργο όσον αφορά την παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων πολλών λιμνών στη Δυτική Μακεδονία, περιλαμβανομένης της λίμνης Καστοριάς».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και η απάντηση :

Οικολογική κατάσταση της λίμνης της Καστοριάς
Η λίμνη της Καστοριάς έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 (GR1320003), περιλαμβάνοντας σημαντικούς οικοτόπους καθώς και οικοτόπους προτεραιότητας, σύμφωνα με την οδηγία 92/43, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ενώ αποτελεί και Ζώνη Ειδικής Προστασίας σύμφωνα με την οδηγία 79/409 περί της διατήρησης των άγριων πτηνών.
Στοιχεία από επιστημονικές μελέτες, δείχνουν ότι η οικολογική κατάσταση της Λίμνης της Καστοριάς έχει υποστεί δραματική υποβάθμιση τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το φυτοπλαγκτόν έχει καλυφθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο από 90% από τοξικά κυανοβακτήρια. Σε περίπτωση που τα υψηλά αυτά επίπεδα ρύπανσης διατηρηθούν και τα επόμενα χρόνια, απειλείται με οριστική υποβάθμιση η χλωρίδα και η πανίδα της λίμνης.
Ερωτάται η Επιτροπή:
–    Διαθέτει η Επιτροπή στοιχεία για την οικολογική κατάσταση της λίμνης της Καστοριάς; Πώς τα αξιολογεί;
–    Έχουν χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια, την τελευταία πενταετία, έργα για την παρακολούθηση της οικολογικής κατάστασης και για την προστασία της λίμνης, τα οποία να έχουν ολοκληρωθεί; Ποια ήταν αυτά και ποιος ήταν ο προϋπολογισμός τους;
–    Υπάρχουν έργα εν εξελίξει; Ποια και με τι προϋπολογισμό; Τι απορροφητικότητα έχουν;

Aπάντηση:

Η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία όσον αφορά την οικολογική κατάσταση της λίμνης της Καστοριάς, δεδομένου ότι δεν συγκεντρώνει τέτοιου είδους στοιχεία όσον αφορά μεμονωμένες τοποθεσίες. Η λίμνη της Καστοριάς (που αποτελεί μέρος της λίμνης Ορεστιάδας (GR1320003) περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000 και υπόκειται, συνεπώς, στις διατάξεις περί προστασίας και διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 6 της οδηγίας περί ενδιαιτημάτων 92/43/EΟΚ. Η Ελλάδα πρέπει να εξασφαλίσει τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη της επιδείνωσης της περιοχής ώστε η κατάσταση τόσο των ενδιαιτημάτων όσο και των ειδών να διατηρηθεί σε καλό επίπεδο ή να αποκατασταθεί.

Η Επιτροπή θα διερευνήσει περαιτέρω το ζήτημα αυτό με τις ελληνικές αρχές.
Τα κράτη μέλη δεν οφείλουν να διαβιβάζουν πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά με θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δημόσιων και ιδιωτικών έργων, εκτός εάν αυτά είναι συγχρηματοδοτούμενα μεγάλα έργα, σύμφωνα με τον κανονισμό 1083/2006  του Συμβουλίου (άρθρα 39-41). Εντούτοις, σύμφωνα με πληροφορίες που λάβαμε από τις ελληνικές αρχές σχετικά με την λίμνη της Καστοριάς, το επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης συγχρηματοδοτεί ένα έργο όσον αφορά την παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων πολλών λιμνών στη Δυτική Μακεδονία, περιλαμβανομένης της λίμνης της Καστοριάς. Για περαιτέρω πληροφορίες, το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου μπορεί να απευθυνθεί στη διαχειριστική αρχή του προγράμματος.
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Περιμένουμε τα σχόλιά σας !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...