Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Europeana-LogoImage via WikipediaΠαραδόθηκε την περασμένη εβδομάδα, στην αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Neelie Kroes, και στην Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπο αρμόδια για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, η έκθεση της Επιτροπής Σοφών (υψηλού επιπέδου ομάδα προβληματισμού) για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η έκθεση προτρέπει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάρτηση στο διαδίκτυο των συλλογών που διατηρούν σε όλες τις βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα μουσεία τους.

Στην έκθεση επισημαίνονται τα οφέλη που συνεπάγεται η διευκόλυνση της πρόσβασης στον πολιτιστικό πλούτο και στη γνώση που διαθέτει η Ευρώπη. Υπογραμμίζονται επίσης τα δυνητικά οικονομικά οφέλη από την ψηφιοποίηση, και μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών σε πεδία όπως ο τουρισμός, η έρευνα και η εκπαίδευση.

Η έκθεση υποστηρίζει την ενίσχυση της ψηφιακής βιβλιοθήκης Europeana, που αποτελεί στόχο του ψηφιακού θεματολογίου, και προτείνει λύσεις για την ανάρτηση στο διαδίκτυο έργων που καλύπτονται από δικαιώματα δημιουργού.

Η Επιτροπή Σοφών σχετικά με την ψηφιοποίηση απαρτίζεται από τον Maurice Lévy, την Elisabeth Niggemann και τον Jacques de Decker (βλ. IP/10/456). Οι συστάσεις της έκθεσης θα τροφοδοτήσουν την ευρύτερη στρατηγική της Επιτροπής, στο πλαίσιο του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη, με στόχο να βοηθήσει τα πολιτιστικά ιδρύματα να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση προς την ψηφιακή εποχή.

Η Ανδρούλλα Βασιλείου δήλωσε: «Η ομάδα προβληματισμού έχει εξισορροπήσει τα συμφέροντα των δημιουργών με τις επιταγές του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στην ψηφιακή
εποχή. Πρέπει να βρούμε τρόπους και γι’ αυτή την εξισορρόπηση σε όλα τα ζητήματα όπου οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί παραγωγικοί κλάδοι αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή. Ο πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά στην ψηφιακή εποχή προσφέρουν σειρά ευκαιριών για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες».
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Περιμένουμε τα σχόλιά σας !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...