Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια για επενδύσεις στην πραγματική οικονομία

Υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από την επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων η έκθεση της ευρωβουλευτού και Αντιπροέδρου (2007- 2012)κας. Ρόδης Κράτσα που αφορά στον Κανονισμό για τα Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια (ΕΜΕΚ). 

Ο νέος αυτός Κανονισμός στοχεύει στη δημιουργία ενός επενδυτικού πλαισίου πανευρωπαϊκής κλίμακας για μακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια σε υποδομές κι επιχειρήσεις. Θα προσφέρει ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο που θα εγγυάται ελκυστικότητα και ασφάλεια των επενδυτών και θα διευκολύνει τις διασυνοριακές δραστηριότητες.
Η εισηγήτρια αναφέρεται στις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης που απαιτούνται στην Ε.Ε. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση υποδομών, το 2012 στη Βόρεια Αμερική 22 κεφάλαια (funds) συγκέντρωσαν 14.4 δις. δολάρια ενώ στην Ευρώπη μόλις 12 funds συγκέντρωσαν 7.7 δις. δολάρια. Όμως και στον τομέα των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity funds), μόλις το 23% παγκοσμίως που σήμερα αναζητούν κεφάλαια βρίσκονται στην Ευρώπη, ενώ το 44% βρίσκεται στις ΗΠΑ και το 32% στην Ασία και τον υπόλοιπο κόσμο. "Η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να ξεφύγει από τη μεγάλη εξάρτηση των τραπεζών και να αξιοποιήσει τα κεφάλαια εν υπνώσει που διαθέτει. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, μόνο τα συνταξιοδοτικά ταμεία, οι ασφαλιστικές εταιρείες, τα αμοιβαία κεφάλαια και τα κρατικά επενδυτικά ταμεία διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία ύψους άνω των 80 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ", δήλωσε η εισηγήτρια κα. Ρόδη Κράτσα.

Η έκθεση Κράτσα διατηρεί το σχήμα ανοικτό τόσο σε θεσμικούς όσο και ιδιώτες επενδυτές, αλλά εισάγει τις ακόλουθες καίριες τροποποιήσεις σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Προσθήκη εισηγμένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία ενός ΕΜΕΚ (η πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε μόνο τις μη εισηγμένες)

Δυνατότητες στο διαχειριστή του ΕΜΕΚ να δημιουργεί funds ανοικτά σε όλους τους επενδυτές ή funds που απευθύνονται μόνο σε θεσμικούς και ημι-θεσμικούς επενδυτές

Δυνατότητες για δικαιώματα εξαγοράς σ' όλους τους επενδυτές, θεσμικούς και ιδιώτες, υπό αυστηρές προϋποθέσεις (μετά το ήμισυ του κύκλου ζωής και εφόσον το 80% του αρχικού κεφαλαίου διατηρείται εντός του fund)

Περισσότερη ευελιξία στον κύκλο ζωής του ΕΜΕΚ για επέκταση ή πρόωρη διακοπή του σε ειδικές περιστάσεις

Μεγαλύτερες δυνατότητες δανεισμού από το ΕΜΕΚ μέχρι 40% του κεφαλαίου του

Ενθάρρυνση επενδυτών από χώρες εκτός Ε.Ε. να συμμετέχουν στο σχήμα του fund

Θέσπιση ορίου ώστε τουλάχιστον 60% των επενδύσεων να πραγματοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τονίζεται ο σημαντικός ρόλος των τραπεζών για την προώθηση του νέου επενδυτικού σχήματος

Σημασία της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην χρηματοδότηση υποδομών

Ενθάρρυνση συνταξιοδοτικών ταμείων και ασφαλιστικών εταιρειών για συμμετοχή στα ΕΜΕΚ μέσω προσαρμογών όσον αφορά στις απαιτήσεις της Οδηγίας Solvency II

Ενθάρρυνση Κρατών Μελών να παρέχουν φορολογικά κίνητρα (κρατικές εγγυήσεις, φορολογικές διευκολύνσεις) ιδιαίτερα για κοινωνικά και περιβαλλοντικά ωφέλιμα επενδυτικά σχέδια

"Στην χώρα μας πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες θεσμικές και νομοθετικές προσαρμογές ώστε ν' αξιοποιηθούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο οι νέες αυτές ευκαιρίες χρηματοδότησης της οικονομίας" ολοκληρώνει η εισηγήτρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Περιμένουμε τα σχόλιά σας !

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...