Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012

Ισχυρή δημοσιονομική πλαισίωση της ΚΑΠ ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε τη θέση του Σώματος ως προς το σχέδιο Προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013. Σε ό,τι αφορά τον τομέα της Γεωργίας,  ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Καθηγητής κ. Γιώργιος Παπαστάμκος, μέλος της Επιτροπής Γεωργίας, καθώς και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, υπογραμμίζει τα ακόλουθα σημεία:
-Επαναφορά των πιστώσεων πληρωμών στις περιπτώσεις όπου το Συμβούλιο Υπουργών είχε προβεί σε περικοπές (π.χ. προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, ενίσχυση σε ομάδες παραγωγών για προ-αναγνώριση, πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, συνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις).
-  Διατήρηση των 'ενισχύσεων για τον καπνό' (με καταψήφιση των τροπολογιών εξάλειψής τους, που είχαν υποβάλει η Ομάδα των Πρασίνων και η Ομάδα των Φιλελευθέρων).
- Αύξηση των ενισχύσεων για:  α) τα επιχειρησιακά ταμεία οργανώσεων παραγωγών (αύξηση της τάξεως των 52 εκατ., η οποία θα στοχεύει κυρίως στις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών), β) τις ενέργειες προώθησης γεωργικών προϊόντων (αύξηση κατά 15 εκατ. εν σχέσει προς την πρόταση του Συμβουλίου, προκειμένου να στηριχθεί κυρίως ο τομέας των οπωροκηπευτικών), και γ) το πρόγραμμα χορήγησης γάλακτος στους μαθητές.
- Διάθεση πόρων για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Γεωργικών Τιμών και Περιθωρίων, προκειμένου να διασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (πρωτοβουλία ΕΛΚ).
- Ουσιώδης μείωση των εκτιμωμένων ποσών ανάκτησης χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο εκκαθάρισης λογαριασμών προηγουμένων χρήσεων. Σημειωτέον ότι πρόκειται για κρίσιμο ζήτημα, καθώς στο σχέδιο προϋπολογισμού η Επιτροπή εκτιμά ότι η ανάκτηση χρηματοδοτήσεων λόγω παρατυπιών θα ανέλθει σε 56 εκατομ. ευρώ, ενώ το Συμβούλιο Υπουργών σε 320 εκατομ. ευρώ. 
Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής ευελπιστεί ότι το Συμβούλιο Υπουργών θα συνταχθεί με την ως άνω υιοθετηθείσα θέση του ΕΚ, στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής, η οποία θα ακολουθήσει για την έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013.
Επίσης, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης Έκθεσης για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2014-2020), η Ολομέλεια υιοθέτησε εκ νέου την θέση της Επιτροπής Γεωργίας του ΕΚ, σύμφωνα με την οποία οι πόροι που θα διατεθούν για την ΚΑΠ κατά την επόμενη περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού θα πρέπει τουλάχιστον να διατηρηθούν στο επίπεδο εκείνων για το οικονομικό έτος 2013.
Σύμφωνα με τον κ. Παπαστάμκο «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έστειλε ηχηρό μήνυμα ως προς τη δημοσιονομική πλαισίωση της ΚΑΠ τη στιγμή που διεξάγονται παραλλήλως κρίσιμες διαπραγματεύσεις τόσο για την μελλοντική ΚΑΠ, όσο και για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2014-2020). Έναντι όσων τάσσονται υπέρ της αποψίλωσης της ΚΑΠ, της μεταφοράς πόρων υπέρ άλλων τομέων της ευρωπαϊκής οικονομίας και της κάλυψης των επισιτιστικών αναγκών μέσω αυξημένων εισαγωγών, αντιτείνει ότι μια ισχυρή ΚΑΠ είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Ο πολυλειτουργικός ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας προμηθεύει δημόσια αγαθά μείζονος σημασίας στις κοινωνίες μας, ο εφοδιασμός των οποίων δεν μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω της αγοράς, εξ’ ου και ότι απαιτείται μια ισχυρή δημόσια πολιτική σε επίπεδο ΕΕ».
Enhanced by Zemanta

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

Να ξανακερδίσει η Ευρώπη τους πολίτες της

Παρέμβαση Νίκου Χρυσόγελου στο Ευρωκοινοβούλιο για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013


Την ανάγκη η Ευρώπη να υιοθετήσει λύσεις απέναντι στην κρίση που να συνδέονται με τις ευρωπαϊκές αξίες, και όχι με τη άδικη λιτότητα και την αφαίρεση δικαιωμάτων, επισήμανε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, κατά τη σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον καθορισμό του 2013 ως Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών.
Ο Νίκος Χρυσόγελος χαρακτήρισε την επιλογή αυτή ως μια πολύ σημαντική ευκαιρία προκειμένου τα προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών να συζητηθούν σε βάθος, ένα χρόνο πριν τις ευρωεκλογές και ενώ η κρίση συνεχίζεται. Όπως επισήμανε, το 2013 μπορεί να καθορίσει την εικόνα των πολιτών για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς και την ψήφο τους στις Ευρωεκλογές υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Προκειμένου, όμως, να συμβεί κάτι τέτοιο, η ΕΕ πρέπει στο μεταξύ να υιοθετήσει και να εφαρμόσει πολιτικές που στηρίζουν την κοινωνική συνοχή και μια κοινωνική Ευρώπη.
Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών 2013 για τους πολίτες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις λύσεις στα προβλήματά τους . Οι λύσεις για την κρίση πρέπει να είναι ευρωπαϊκές, και να μη συνδέονται μόνο με τη λιτότητα και την αφαίρεση δικαιωμάτων των πολιτών”, τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος.
Αναφερόμενος στην ανάγκη οι πολίτες να έχουν ενεργό ρόλο και συμμετοχή στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Νίκος Χρυσόγελος σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντικό η Ευρώπη να πείσει τους κατοίκους της πως έχει λύσεις για τα ζητήματα που τους απασχολούν και όχι αποκλειστικά για τα αριθμητικά νούμερα. “Ναι είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, να νιώθουν οι πολίτες ότι είναι πολίτες της Ευρώπης. Για να ξανακερδίσει, όμως, η Ευρώπη τους πολίτες της πρέπει να έχει πολιτικές που είναι συμβατές με τις αξίες της σε κοινωνικό, δημοκρατικό και πολιτικό επίπεδο. Θέλουμε περισσότερη Ευρώπη και πολίτες που να συμμετέχουν στην πολιτική και να ακούγονται” τόνισε χαρακτηριστικά.

Δείτε την παρέμβαση του Νίκου Χρυσόγελου εδώ. Μπορείτε επίσης να δείτε την έκθεση για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών εδώ.

Αναπτυξιακό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για "περισσότερη Ευρώπη" προτείνει το ΕΚ

"Στην επόμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ καλούνται να αποδείξουν εμπράκτως  ότι θέλουν να πετύχει το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση προτείνοντας έναν μεσοπρόθεσμο προϋπολογισμό για Περισσότερη Ευρώπη"

Οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί των κορυφαίων μεσοπρόθεσμων οικονομικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηφίστηκαν σήμερα από την Ολομέλεια του Σώματος που συνεδριάζει στο Στρασβούργο. Η ενδιάμεση Έκθεση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2014-2020) και τους Ιδίους Πόρους της ΕΕ, καθώς και το ψήφισμα και οι τροπολογίες επί του Προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013 έτυχαν ευρύτατης διακομματικής στήριξης, κυρίως μεταξύ των Ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Κόμματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Δύο Έλληνες Ευρωβουλευτές και μέλη της καθ' ύλην αρμοδίας Επιτροπής Προϋπολογισμών, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Καθηγητής κ. Γιώργος Παπαστάμκος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Γιώργος Σταυρακάκης, εργάστηκαν από κοινού κατά τη διαδικασία κοινοβουλευτικής επεξεργασίας των κειμένων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι μία περαιτέρω αύξηση είναι απαραίτητη για τη χρηματοδότηση των υπαρχουσών προτεραιοτήτων που συνδέονται με τη Στρατηγική ΕΕ 2020  και απορρίπτει κάθε πρόταση του Συμβουλίου  περί μειώσεως των δαπανών της ΕΕ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αντίθετα, κρίνει αναγκαία την αύξηση της χρηματοδότησης για την ανταγωνιστικότητα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις υποδομές (Συνδέοντας την Ευρώπη), την έρευνα και την καινοτομία όπως επίσης και τη διατήρηση της χρηματοδότησης της Πολιτικής Συνοχής (ΕΣΠΑ) τουλάχιστον στο επίπεδο της περιόδου 2007-2013. Επιπλέον, υποστηρίζει τη  διατήρηση της χρηματοδότησης της ΚΑΠ - συμπεριλαμβανομένου του ταμείου αγροτικής ανάπτυξης - στο επίπεδο τουλάχιστον του προϋπολογισμού για το 2013, την ενσωμάτωση μέτρων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την χρηματοδότηση δράσεων για την εκπαίδευση και τη νεολαία, τα μέσα ενημέρωσης και τα προγράμματα πολιτισμού.

Μια σημαντική παράμετρος του μεσοπρόθεσμου Προϋπολογισμού της ΕΕ είναι η ποιότητα των δαπανών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τη  μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των ενωσιακών προγραμμάτων στήριξης και των εθνικών επενδύσεων, καθώς και την εισαγωγή διατάξεων για τις προϋποθέσεις, θεωρώντας ότι θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2020, μέσω ενισχυμένων συνεργασιών με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Ωστόσο, η αρχή των μακροοικονομικών προϋποθέσεων κατηγορηματικά  απορρίπτεται.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστάμκο "σε μια όλως ιδιαιτέρως κρίσιμη πολιτική και οικονομική συγκυρία για την ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσιάζεται με ενιαία φωνή έναντι όσων προσβλέπουν στην αποτυχία του ενωσιακού εγχειρήματος. Το αίτημα για "Περισσότερη Ευρώπη" είναι κενό περιεχομένου όταν συνοδεύεται από εισηγήσεις για δραστική μείωση των πόρων της ΕΕ. Το μοναδικό άμεσα δημοκρατικά νομιμοποιημένο θεσμικό όργανο της ΕΕ έστειλε σήμερα αποφασιστικό μήνυμα διεκδίκησης και υπεράσπισης των συμφερόντων των ευρωπαίων πολιτών με αποδέκτες τους άλλους θεσμικούς εταίρους του στις επερχόμενες κορυφαίες διαπραγματεύσεις επί του Προϋπολογισμού του 2013 και του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020. Ο μακρο-προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να αποτελέσει μέρος της λύσης για τη μετάβασή της σε συνθήκες βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης".

Ο κ. Σταυρακάκης από την πλευρά του υπογράμμισε ότι "ο Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το κύριο επενδυτικό κοινοτικό μέσο. Το 94% που επιστρέφει στα Κράτη Μέλη και υποστηρίζει τις επενδύσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,  ενώ μόλις το 6% αντιστοιχεί σε διοικητικές δαπάνες.    Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουν αποδειχτεί αρκετά για να καταπολεμήσουν την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Ένας καλά στοχευμένος και επαρκής κοινοτικός Προϋπολογισμός επενδύσεων είναι απαραίτητος για  να βοηθήσει τον συντονισμό και την ενίσχυση των εθνικών προϋπολογισμών. Οι πρωθυπουργοί των 27 Κρατών Μελών θα πρέπει να αποδείξουν με έργα στην επόμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι θέλουν να πετύχει το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση".
Enhanced by Zemanta

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012

"Δυσάρεστη έκπληξη για την Κομισιόν οι αλλοπρόσαλλες συγχωνεύσεις και καταργήσεις Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών"

  Απάντηση του Επιτρόπου Potočnik σε ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου.
Πλήρη άγνοια και έντονη ανησυχία εκφράζει η Κομισιόν για τις προγραμματιζόμενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις Φορέων Διαχείρισης που δρομολογεί η ελληνική κυβέρνηση, όπως προκύπτει από απάντηση του Επιτρόπου Potočnik σε σχετική ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο. O Επίτροπος επιβεβαιώνει, επίσης, ότι είναι απολύτως εφικτή η οικονομική βιωσιμότητα των φορέων διαχείρισης και για την περίοδο 2014-2020.


Όπως αναφέρει ο κ. Potočnik, «η Επιτροπή έχει υποστηρίξει ασμένως τη δημιουργία και τη λειτουργία των ως άνω οργάνων, μεταξύ άλλων μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, ως βασικό μέτρο για να εξασφαλισθεί στις προστατευόμενες περιοχές του Natura 2000 ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό καθεστώς προστασίας και διαχείρισης». Παρόλα αυτά, “οι ελληνικές αρχές δεν έχουν ενημερώσει την Επιτροπή για σχέδιο ή απόφαση με στόχο τη συγχώνευση των διαχειριστικών φορέων”.

Σύμφωνα με την απάντηση του Επιτρόπου, είναι απολύτως εφικτή η οικονομική βιωσιμότητα των φορέων διαχείρισης με καλύτερη χρήση των διαθέσιμων διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, κάτι για το οποίο “έχει προτρέψει επανειλημμένα τις ελληνικές αρχές”.

Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία των Φορέων χρηματοδοτείται μέχρι το 2015 από ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΠΠΕΡΑΑ, ΠΕΠ) και αυτό μπορεί να συνεχιστεί – όπως διαβεβαιώνει η Κομισιόν - και για το διάστημα 2014 -2020. Η Επιτροπή Φύση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν κατ’ επανάληψη επιχειρηματολογήσει κατά της αλλαγής του καθεστώτος των Φορέων Διαχείρισης, τουλάχιστον μέχρι το 2015, οπότε λήγει η προγραμματική περίοδος εξασφαλισμένης χρηματοδότησης για αυτούς μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ, χωρίς μάλιστα να προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση.

Μη γνωρίζοντας ούτε τις λεπτομέρειες των προβλεπόμενων διοικητικών αλλαγών, ο κ. Potočnik καταλήγει ότι δεν μπορεί να αποφανθεί κατά πόσον είναι σύμφωνες με τους στόχους και τις απαιτήσεις της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις «εκφρασθείσες σοβαρές ανησυχίες», η Επιτροπή “θα θέσει το θέμα στις ελληνικές αρχές με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι τυχόν αλλαγές δεν θα επηρεάσουν την ορθή χρήση των διατιθέμενων κονδυλίων της ΕΕ ούτε θα θέσουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες διαφύλαξης των συγκεκριμένων περιοχών, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα άρθρα 4 και 6 της οδηγίας για τα οικολογικά ενδιαιτήματα σχετικά με το χαρακτηρισμό των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης και την εφαρμογή των δεόντων μέτρων διατήρησης”.

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά:

«Καλώ την ελληνική κυβέρνηση να λάβει σοβαρά υπόψη την απάντηση του Επιτρόπου, να αποσύρει το άρθρο 10 από το σχετικό νομοσχέδιο και να επανεξετάσει από μηδενική βάση το ζήτημα της συγχώνευσης ή/και κατάργησης των Φορέων Διαχείρισης. Είναι προφανές ότι πρόκειται για μια πρόχειρη κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης στην προσπάθειά της να δείξει έργο άμεσα. Ωστόσο, αυτή ακριβώς η νοοτροπία και η προσέγγιση της προχειρότητας είναι που πρέπει να αλλάξει. Έγινε ένα σοβαρό λάθος και τέθηκε θέμα συγχώνευσης ή κατάργησης των Φορέων Διαχείρισης Φυσικών Προστατευόμενων Περιοχών χωρίς να υπάρχει μια επιστημονική και οικολογική μεθοδολογία ή έστω οικονομική και δημοσιονομική έκθεση. Δεν πρέπει να επιμείνει η κυβέρνηση και να ολοκληρώσει αυτό το τεράστιο λάθος. Το σύστημα προστασίας του περιβάλλοντος σίγουρα επιδέχεται βελτιώσεων. Όμως αυτές πρέπει να γίνουν με συγκεκριμένα επιστημονικά και οικολογικά κριτήρια κατόπιν αξιολόγησης του ως τώρα έργου. Κυρίως οι αλλαγές θα πρέπει να προκύψουν μετά από ουσιαστική διαβούλευση που δυστυχώς στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη έννοια. Η προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης που δεν επιτρέπεται να παραμένουν ανεξερεύνητες από την πολιτεία στη σημερινή εποχή που η ανεργία έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Οι φορείς διαχείρισης Φυσικών Προστατεόμενων Περιοχών θα μπορούσαν να παίξουν ουσιαστικό ρόλο και στην προσπάθεια διαμόρφωσης σχεδίων βιωσιμότητας, κοινωνικής συνοχής, απασχόλησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό μέρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Ταμείου γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας κι Αλιείας θα κατευθυνθούν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, αποκατάστασης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, προσαρμογής στα νέα κλιματικά δεδομένα με βάση την προσέγγιση του οικοσυστήματος».
Enhanced by Zemanta

Η Μέρκελ στο πλευρό του Σαμαρά

Η απλόχερη και αδιαπραγμάτευτη στήριξη της Άνγκελα Μέρκελ προς την Ελλάδα και προσωπικά τον Αντώνη Σαμαρά, σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη διεθνή συγκυρία, επιβεβαιώθηκε και στο περιθώριο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Βουκουρέστι, που προηγήθηκε της σημερινής συνεδρίασης της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Η Γερμανίδα Καγκελάριος έχει πάρει πάνω της την υπεράσπιση της Ελλάδας απέναντι στις κερδοσκοπικές διαθέσεις των αγορών, και πιστώνεται το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται, ώστε να εκταμιευτεί άμεσα η επόμενη δόση του δανείου που έχει λαμβάνειν η χώρα μας, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Μνημονίου.
ysterografa.gr

Σύνοδος Κορυφής 18-19 Οκτωβρίου 2012 - Δηλώσεις Ευρωβουλευτού ΝΔ Ρόδης Κράτσα

Περιμένουμε θετικές εξελίξεις από τη Σύνοδο Κορυφής, για την προετοιμασία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα δώσει απάντηση στα προβλήματα των χωρών του Νότου. Έχουν γίνει συγκεκριμένα και θετικά βήματα για την ισχυροποίηση του ευρώ και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν οι χώρες του Νότου στην πορεία προς τη δημοσιονομική προσαρμογή. 

Δεν αρκούν όμως τα βήματα αυτά. Πρέπει να δώσουμε μία λύση στα ζητήματα των ανισορροπιών μεταξύ του Βορρά και του Νότου, του κέντρου και της περιφέρειας, διότι σήμερα οι χώρες του Νότου βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλα προβλήματα. Οι πολιτικές ηγεσίες πιέζονται από το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής και οι πολίτες ζουν τις τραγικές συνέπειες αυτής της πολιτικής. Τα ποσοστά της ανεργίας στις χώρες του Νότου είναι ενδεικτικά αυτής της κρίσιμης κοινωνικής κατάστασης. Εάν η Ευρώπη δεν αντιμετωπίσει τις ανισορροπίες αυτές, δε δώσει πνοή ανάπτυξης στις χώρες του Νότου δε θα μπορέσει να σταθεροποιήσει το ευρώ και να πετύχει τους στόχους της συνοχής και της συνολικής ανάπτυξης. Για τη χώρα μας υπάρχει μία θετική αντιμετώπιση, μία στάση αλλαγής που τη βλέπουμε καθημερινά σε πολλές εκφράσεις, δηλώσεις, εκδηλώσεις ηγετών, θεσμικών οργάνων. Πιστεύουμε ότι θα έρθει η ώρα για τα θετικά και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Enhanced by Zemanta

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012

Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ακραία επεισόδια στο “Χυτήριο”

ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και μέλος της Ομάδας των Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE) Θόδωρος Σκυλακάκης, την υπόθεση με τα έκτροπα που σημειώθηκαν στις 11 Οκτωβρίου στην Αθήνα, όταν ομάδες της Χρυσής Αυγής και παραθρησκευτικών οργανώσεων επιχείρησαν να εμποδίσουν την παρουσίαση του θεατρικού έργου “Corpus Christi” στο θέατρο “Χυτήριο”.

Με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Θόδωρος Σκυλακάκης ζητά τη θέση της για το κατά πόσο τα συγκεκριμένα επεισόδια είναι συμβατά με τις Συνθήκες της ΕΕ και με τον Χάρτη των Θεμελιωδών και ζητά να ενημερωθεί από την Επιτροπή για το κατά πόσο θεωρεί ότι η αντίδραση των αρμοδίων ελληνικών αρχών σε όλα τα παραπάνω επεισόδια παρείχε επαρκή προστασία της ελεύθερης έκφρασης και το πως μπορεί να διασφαλιστεί ότι το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση δεν θα περιορίζεται από απειλές ακραίων πολιτικών κομμάτων και παραθρησκευτικών (φονταμενταλιστικών) οργανώσεων.

Η ερώτηση του έλληνα ευρωβουλευτή συνοδεύεται και από δημοσιεύματα-βίντεο ελληνικών ΜΜΕ και ιστοτόπων που αναφέρθηκαν στο συγκεκριμένο περιστατικό και σε όλα όσα περιγράφονται σ' αυτήν.

Η ΕΡΩΤΗΣΗ

Αναλυτικά στην ερώτηση που κατέθεσε ο Θόδωρος Σκυλακάκης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρονται τα εξής:

Την 11η Οκτωβρίου 2012 μέλη παραθρησκευτικών οργανώσεων και βουλευτές του κόμματος της Χρυσής Αυγής προσπάθησαν να εμποδίσουν μία θεατρική παράσταση στην Αθήνα, με την αιτιολογία ότι το περιεχόμενο είναι βλάσφημο κατά του Χριστιανισμού. Κατάφεραν να διασπάσουν τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και επιτέθηκαν σε θεατές, δημοσιογράφους, ηθοποιούς κλπ.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, βουλευτής της Χρυσής Αυγής, αμφισβητώντας προφανώς το γράμμα του νόμου, απελευθέρωσε άτομο που είχε συλληφθεί από την αστυνομία.

Την ίδια στιγμή μέλη και βουλευτές της Χρυσής Αυγής στράφηκαν κατά του πλήθους, εκτοξεύοντας ομοφοβικά σχόλια και απειλές ("έρχεται η σειρά σας’’) ενώ δημοσιογράφος κατέθεσε ότι χτυπήθηκε από βουλευτή της Χρυσής Αυγής χωρίς να υπάρχει επαρκής αντίδραση από την αστυνομία.

Την ίδια μέρα, κατά τη διάρκεια μίας τηλεοπτικής εκπομπής, βουλευτής της Χρυσής Αυγής δημοσίως και ξεκάθαρα αποποιήθηκε της αρχής του ‘’Δεν συμφωνώ με αυτό που λες αλλά υπερασπίζομαι το δικαίωμα σου να το λες’’

Είναι ενήμερη η Επιτροπή για τα παραπάνω περιστατικά; Θεωρεί η Επιτροπή ότι αυτά τα επεισόδια (προσπάθεια παρεμπόδισης μίας θεατρικής παράστασης σε εξέλιξη, αυθαίρετη απελευθέρωση συλληφθέντων, απειλές με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, προπηλακισμός δημοσιογράφων και αποκήρυξη δημοκρατικών αρχών από βουλευτές) είναι συμβατά με τις συνθήκες της Ε.Ε και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων;

Θεωρεί η Επιτροπή ότι η αντίδραση των αρχών σε αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί επαρκή προστασία της ελευθερίας της έκφρασης;

Πως η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης δεν θα περιορίζεται από ακραία πολιτικά κόμματα και κάθε άλλου είδους φονταμενταλιστικές ομάδες;
Enhanced by Zemanta

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012

Σφοδρές αντιδράσεις για το Νόμπελ Ειρήνης στην ΕΕ - «Τι θα σκεφτεί η Ελλάδα;»

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απονομή του βραβείου Νομπέλ Ειρήνης στην Ευρωπαϊκή Ενωση με τα σχόλια να είναι άκρως ειρωνικά για την απόφαση.

«Τι θα σκεφτεί η Ελλάδα γι' αυτή την απόφαση;», ρώτησαν οι δημοσιογράφοι τον επικεφαλής της Επιτροπής Νομπέλ στο Οσλο,Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, μόλις ανακοίνωσε την απόφαση.

Εκείνος που έκανε την ερώτηση πρόσθεσε ότι και η Ισπανία και η Ιρλανδία μπορεί να δυσαρεστηθούν από τη βράβευση της ΕΕ. Ο Γιάγκλαντ απάντησε ότι όλες αυτές οι χώρες έχουν αποδείξει την επιθυμία τους να παραμείνουν στην ΕΕ, γεγονός που επιβεβαιώνει την αξία της.
Ανάμεσα στα ειρωνικά σχόλια που ακούστηκαν κατά τη μετάδοση της απόφασης από τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης ήταν και το εξής: «Θα παραλάβει το βραβείο η Γερμανία και μετά θα αρνηθεί να το μοιραστεί με τους Ελληνες;».

«Είναι ντροπή. Πιστεύω ότι το βραβείο Νομπέλ θα περιέλθει σε πλήρη ανυποληψία», δήλωσε ο Νάιτζελ Φάρατζ, επικεφαλής του βρετανικού ευρωσκεπτικιστικού Κόμματος της Ανεξαρτησίας.

Ο επίσης ευρωσκεπτικιστής Ολλανδός ακροδεξιός βουλευτής Γκέερτ Βίλντερς διερωτήθηκε με ειρωνικό τρόπο: «Βραβείο Νομπέλ στην ΕΕ. Σε μια εποχή που οι Βρυξέλλες και ολόκληρη η Ευρώπη καταρρέουν θλιβερά. Τι θα ακολουθήσει; Ενα Οσκαρ για τον Βαν Ρομπάι;»

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Μάλκολμ Ρίφκιντ πρότεινε να μοιραστεί το βραβείο ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ: «Αν θέλουν να δώσουν ένα βραβείο για τη διατήρηση της ειρήνης στην Ευρώπη, θα έπρεπε να το μοιράσουν ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Μέχρι το τέλος του ψυχρού πολέμου, το ΝΑΤΟ ήταν εκείνο που κυρίως διατηρούσε την ειρήνη».

«Θα πανηγυρίζουν στην Αθήνα απόψε», δήλωσε ο Εντ Μπολς, ανώτατο στέλεχος του βρετανικού Εργατικού Κόμματος.

Τα ξένα πρακτορεία αναφέρουν αντιδράσεις και από την Αθήνα. «Μας κάνουν πλάκα», είπε η Χρυσούλα Παναγιωτίδη, αισθητικός που έχασε πρόσφατα τη δουλειά της, μιλώντας στο «Reuters».

Πηγή:  | iefimerida.gr

Λεχ Βαλέσα: «Εξεπλάγην και απογοητεύτηκα που πήρε η ΕΕ το Νόμπελ Ειρήνης»

Ο Λεχ Βαλέσα, ο οποίος είχε τιμηθεί με Νόμπελ Ειρήνης το 1983, εξέφρασε την έκπληξη, αλλά και την απογοήτευσή του για την σημερινή βράβευση της Ε.Ε. με το ίδιο βραβείο.

«Έχω εκπλαγεί και απογοητευτεί», δήλωσε ο ιστορικός ηγέτης του συνδικάτου Αλληλεγγύη στην Πολωνία. «Σίγουρα η Ε.Ε. προσπαθεί να αλλάξει την Ευρώπη και τον κόσμο με ειρηνικό τρόπο, αλλά εισπράττει το αντίτιμο γι' αυτό, την ώρα που οι ακτιβιστές δεσμεύονται στον αγώνα τους μόνον για να υπερασπιστούν μια ιδέα», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Σύμφωνα με τον πρώην Πρόεδρο της Πολωνίας, «υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο πολλές περιπτώσεις προσωπικής δέσμευσης».

Υπενθυμίζουμε ότι το Νόμπελ Ειρήνης 2012 δόθηκε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μετέτρεψε μια ήπειρο πολέμου σε μια ήπειρο ειρήνης, όπως ανακοίνωσε η νορβηγική επιτροπή των Νόμπελ.

Πηγή: iefimerida.gr
Enhanced by Zemanta

ΚΚΕ: Φρίκη και σαπίλα το Νόμπελ Ειρήνης που δόθηκε στην ΕΕ

Communist Party of Greece
Communist Party of Greece (Photo credit: Wikipedia)
Δριμεία επίθεση εναντίον της Σουηδικής Ακαδημίας που απονέμει τα βραβεία Νόμπελ, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ενωσης που θα παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης εξαπέλυσε το ΚΚΕ.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ανέφερε πως αυτό το βραβείο είναι «φρίκη και σαπίλα και για αυτούς που το έδωσαν και για εκείνους που θα το παραλάβουν». 

Οπως υπογραμμίζει, συνιστά την επιβράβευσή τους «για τα νεκρά και τα σακατεμένα παιδιά από τους βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία, τα θύματα του πολέμου στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη και άλλων πολέμων όπου η Ε.Ε. είχε και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο».

«Είναι η επιβράβευση της ΕΕ για τη ανελέητη σφαγή των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων» καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΚΕ.
Enhanced by Zemanta

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.: Υποκρισία το Νόμπελ Ειρήνης στην ΕΕ της φτώχειας, της ανεργίας, του ρατσισμού και του πολέμου

Front of the Greek Anticapitalist Left
Photo credit: Wikipedia
"Η απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι παρά ένα φτηνό προπαγανδιστικό κόλπο για να αλλάξει την εικόνα της, τη στιγμή που έχει εξαπολύσει έναν πραγματικό κοινωνικό πόλεμο στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των λαών της Ευρώπης, δείχνει κυρίως το πρόβλημα που έχει ΕΕ καθώς καταγράφεται στις συνειδήσεις ως ο μηχανισμός που μετατρέπει την Ευρώπη σε ένα οικονομικό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Όλοι οι κοινωνικοί αγώνες στην Ευρώπη συγκρούονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό με τις επιλογές της ΕΕ".
Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. και επισημαίνει:

"Η ΕΕ σαν συμμαχία του ευρωπαϊκού κεφαλαίου διαμορφώνει μια Ευρώπη που στο όνομα του κέρδους και του ευρώ τσακίζει το επίπεδο ζωής, τις δημοκρατικές ελευθερίες και κάθε έννοια ανεξαρτησίας και λαϊκής κυριαρχίας. Στο βασίλειο της ΕΕ φυτρώνουν σαν άμεσο αποτέλεσμα ο ρατσισμός και ο φασισμός που συχνά η ίδια ενθαρρύνει για διχάζει και να ελέγχει τους εργαζόμενους. Οι κυρίαρχες χώρες-μέλη της ΕΕ είναι βασικός εταίρος στη συμμαχία του τρόμου που μαζί με ΗΠΑ-ΝΑΤΟ που εξαπέλυσαν τους πολέμους του 21ου αιώνα σε Λιβύη, Αφγανιστάν, Ιράκ, ενώ ετοιμάζονται για ανάλογη δράση σε Συρία και Ιράν.

Βέβαια το ίδιο βραβείο έχουν πάρει μια σειρά ένοχοι για την εξαθλίσωη, τους πολέμους και την καταπίεση των λαών, από Κίσινγκερ και τον Γκορμπατσόφ μέχρι το Γιτζάκ Ράμπιν κ.λπ., οπότε δεν μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τη συνέπεια σε ένα θεσμό που έχει αναλάβει τον εξωραϊσμό της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και των ιμπεριαλιστικών πολέμων".
Enhanced by Zemanta

Κοινωνική συνοχή, οικολογική βιωσιμότητα, αποτελεσματική χρήση πόρων, ίδιοι πόροι ΕΕ

Παρέμβαση του Νίκου Χρυσόγελου στη διακοινοβουλευτική συνάντηση για την πολιτική συνοχής της περιόδου 2014-2020
                                                     
“Την ανάγκη διάθεσης επαρκών κοινοτικών πόρων αλλά με τρόπο που να διασφαλίζεται πράγματι η κοινωνική συνοχή και η οικολογική -κοινωνική βιωσιμότητα, την εξασφάλιση ιδίων πόρων από την ΕΕ ώστε να αυξηθεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός και όχι να περικοπεί, τη συμμετοχή των Περιφερειών στο “Συμβόλαιο Εταιρικής Σχέσης” ΕΕ και Κρατών Μελών που θα καθορίζει τις χρηματοδότησης και τους στόχους για την περίοδο 2014-2020 καθώς και την ανάγκη σε κάθε χώρα και σε κάθε περιφέρεια να διαμορφωθούν με συμμετοχικό τρόπο Σχέδια Κοινωνικής Συνοχής και Σύγκλισης και στο εσωτερικό τους” επισήμανε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, κατά την παρέμβασή του στην 4η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου και εκπροσώπων εθνικών κοινοβουλίων. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής της περιόδου 2014-2020, το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο και τα “Συμβόλαια Εταιρικής Σχέσης”.

«Η συζήτηση για το ζήτημα των χρημάτων, δεν περιορίζεται σε αυτό καθευατό το θέμα της χρηματοδότησης αλλά αφορά στην κοινωνική συνοχή, στη βιωσιμότητα και στην Ευρώπη που θέλουμε. Γι’ αυτό είμαστε υπέρ της επικέντρωσης της πολιτικής συνοχής σε θεματικές προτεραιότητες, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ότι οι δημόσιοι πόροι διατίθενται με τρόπο που να διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή και βιωσιμότητα» ανέφερε ο Νίκος Χρυσόγελος σχετικά.

Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων επισήμανε, επίσης, ότι «στη σημερινή δύσκολη περίοδο απαιτείται αύξηση του προϋπολογισμού, αλλά αυτό μπορεί να προέλθει με εξασφάλιση ιδίων πόρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε η τελευταία να μην εξαρτάται απόλυτα από την οικονομική συμμετοχή των κρατών-μελών. Με την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων μπορεί να επιτευχθεί η σύγκλιση, η κοινωνική συνοχή και η οικολογική βιωσιμότητα». Όπως ανέφερε ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων: «Οι πολίτες και άλλοι μηχανισμοί πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι πόροι που διατίθενται δεν απορροφώνται απλώς, αλλά χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικό τρόπο προς όφελος της κοινωνίας».

“Οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει από την πλευρά τους να έχουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των περιφερειακών σχεδίων τα οποία συμφωνούνται σε επίπεδο κρατών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την πρόταση των Πρασίνων, οι Περιφέρειες, ύστερα από σχετική διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, θα πρέπει να συναποφασίζουν, αλλά και να συνυπογράφουν τα “Συμβόλαια Εταιρικής Σχέσης” (Parntership Contracts). Είναι, επίσης, απαραίτητο κάθε Κράτος - Μέλος αλλά και κάθε περιφέρεια να διαμορφώσουν το δικό τους σχέδιο σύγκλισης και κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό τους. Αν και η ΕΕ στοχεύει στη σύγκλιση και συνοχή μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν αντίστοιχα σχέδια σε εθνικό επίπεδο τα οποία να προβλέπουν τη σύγκλιση μεταξύ των περιφερειών της ίδιας της χώρας, παρά το γεγονός ότι συχνά παρουσιάζονται μεγάλες αποκλίσεις στον τομέα των υποδομών, του περιβάλλοντος, της ανεργίας κ.λπ. Αλλά σημαντικές ανισότητες και αποκλίσεις υπάρχουν και στο εσωτερικό, ακόμα και περιφερειών με υψηλο ΑΕΠ, κάτι που τις κατατάσσει στην κατηγορία των αναπτυγμένων περιφερειών.

Είμαστε ως Πράσινοι υπέρ της άποψης ότι οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις πρέπει να συνδεθούν με την ύπαρξη χωροταξικού σχεδιασμού, ώστε να γνωρίζουμε τι επιτρέπεται και τι μπορεί να γίνει σε κάθε περιφέρεια.

Ο Νίκος Χρυσόγελος επισήμανε επίσης ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να χρησιμοποιηθούν στατιστικά οικονομικά στοιχεία που θα φτάνουν μέχρι και το 2012 για την κατάταξη των περιφερειών στις αντίστοιχες τρεις κατηγορίες (ανεπτυγμένες, ενδιάμεση κατηγορία και λιγότερο αναπτυγμένες). Μόνο με αυτό τον τρόπο - και με δεδομένο ότι αρκετές περιφέρειες έχουν αλλάξει πλέον κατηγορία μετά τη μεγάλη πτώση του ΑΕΠ  τους λόγω κρίσης - θα καταφέρουμε να αποτυπώσουμε την πραγματική, τρέχουσα κατάσταση.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Νίκος Χρυσόγελος τόνισε πως η Ε.Ε. Θα πρέπει να εξετάσει μελλοντικά την εισαγωγή και άλλων δεικτών στους οποίους θα βασίζεται η κατηγοριοποίηση των περιφερειών, δείκτες που θα περιγράφουν τη βιωσιμότητα, την ανεργία, την υγεία, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την κοινωνική συνοχή, αφού το ΑΕΠ δεν μπορεί να αντικατοπτρίζει αντικειμενικά και επαρκώς την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής.

 Δείτε το βίντεο εδώ

Ρόδη Κράτσα: Ανάγκη για σύγχρονες υποδομές

Δήλωση της ευρωβουλευτού Ρόδης Κράτσα:

«Η πρόσφατη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας για τον κλάδο μεταφορών και ειδικότερα για το ζήτημα των logistics καταδεικνύει ξεκάθαρα την υστέρηση της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο σε ένα τόσο καίριο τομέα για να μπορέσει να έλξει επενδύσεις και να αξιοποιήσει της γεωστρατηγική της θέση. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως η Ελλάδα κατατάσσεται στην 69η θέση όταν οι περισσότερες χώρες της ευρωζώνης βρίσκονται στις πρώτες 35 θέσεις. Μετά την υποχώρηση στην παγκόσμια κλίμακα για την ανταγωνιστικότητα, η Ελλάδα χάνει έδαφος και σε επίπεδο συστημάτων logistics. Είναι σημαντικό η νέα εθνική Στρατηγική για τις Εξαγωγές που αναμένεται στο αμέσως προσεχές διάστημα να αντιμετωπίσει στοχευμένα και αποτελεσματικά τις ανάγκες προκειμένου η Ελλάδα να αποτελέσει διακομιστικό κόμβο με πολλαπλά οφέλη».

Υιοθετήθηκε η Γνωμοδότηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γ. Παπαστάμκου σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση της ΚΑΠ

Υιοθετήθηκε με ευρύτατη διακομματική πλειοψηφία από την Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Γνωμοδότηση του κ. Παπαστάμκου επί της πρότασης Κανονισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Στην εν λόγω νομοθετική πρόταση, τον καλούμενο «οριζόντιο Κανονισμό», ο οποίος  εντάσσεται στο πακέτο για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, επιδιώκεται o ενιαίος καθορισμός των διατάξεων της ΚΑΠ σχετικά με την 'πολλαπλή συμμόρφωση', τους ελέγχους και τις κυρώσεις, καθώς  και για το σύστημα παροχής συμβουλών σε δικαιούχους για τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Κατά τον κ. Παπαστάμκο, μέλος της Επιτροπής Γεωργίας, καθώς και της Επιτροπής Προϋπολογισμών του ΕΚ, η απλοποίηση της -συχνά περίπλοκης- διαχείρισης της ΚΑΠ αποτελεί μια κορυφαία προτεραιότητα στο πλαίσιο της εν εξελίξει μεταρρύθμισης. Ο στόχος της απλοποίησης προφανώς και συναντά περιορισμούς, τους οποίους επιτάσσει η ανάγκη χρηστής και αποτελεσματικής διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων και προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
Σε κάθε περίπτωση η μείωση της γραφειοκρατίας για τους αγρότες πρέπει να αποτελέσει σημαντικό συστατικό στοιχείο της νέας ΚΑΠ. Ομοίως θα πρέπει να αποφευχθεί οιοσδήποτε περιττός διοικητικός φόρτος για τις αρχές των κρατών μελών, ιδίως σε περίοδο δημοσιονομικής εξυγίανσης και έλλειψης πόρων.  Εν προκειμένω, βάσει της Γνωμοδότησης του κ. Παπαστάμκου,  δίδεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να αποφασίζουν ότι η αίτηση για καταβολή ενίσχυσης θα ισχύει για πλείονα έτη, υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι υπόκεινται στην υποχρέωση να κοινοποιούν οποιαδήποτε αλλαγή. Επίσης, προβλέπεται ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι της Κομισιόν ως προς την τήρηση των διαφόρων απαιτήσεων θα πρέπει να διενεργούνται, στον βαθμό του δυνατού, ταυτοχρόνως στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τα υφιστάμενα συστήματα ελέγχου και κυρώσεων θα χρησιμοποιούνται σε σχέση με οποιαδήποτε συμπληρωματικά συστήματα ενισχύσεων (π.χ. 'πρασίνισμα').
Στην υιοθετηθείσα Γνωμοδότηση του κ. Παπαστάμκου εξορθολογίζονται οι –προτεινόμενες από την Κομισιόν – απαιτήσεις, τις οποίες θα υποχρεούνται να τηρούν οι γεωργοί. Σύμφωνα με τον Έλληνα Ευρωβουλευτή, σαφώς και πρέπει οι ευρωπαϊκοί πόροι να αποσκοπούν στην παροχή δημοσίων αγαθών μέσω της πολυλειτουργικής ΚΑΠ, διασφαλίζοντας, όμως, παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων. Καθίσταται, ταυτοχρόνως, σαφές ότι οι γεωργοί χρειάζονται στοχοθετημένη καθοδήγηση ως προς τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθούν. Σημειώνεται ότι στη νομοθετική πρόταση επεκτείνεται το υποχρεωτικό πεδίο εφαρμογής του "συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις".
Τέλος, η Γνωμοδότηση του κ. Παπαστάμκου στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι έλεγχοι και οι κυρώσεις πρέπει να λειτουργούν αποτελεσματικά και αποτρεπτικά, τηρουμένης όμως της αρχής της αναλογικότητας.

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

«Το Σχέδιο Β». Σειρά συζητήσεων για την Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης

Κύκλος 1ος: «Η Ελλάδα εντός και εκτός Ευρωζώνης - Απόπειρα συγκρίσεων»
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, [ΑΣΟΕΕ] Αίθουσα Αντωνιάδη
Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012, έναρξη 11.30 π.μ.


Α. Στρογγυλό Τραπέζι: “Αποχώρηση από την Ευρωζώνη: Στροφή προς το καλό ή προς το κακό”;

12:00
Θέματα-Ομιλητές

1."Έξοδος από το ευρώ και ανατροπή της επίθεσης, το δέντρο και το δάσος".

Λεωνίδας Βατικιώτης, οικονομολόγος, δημοσιογράφος

2.”Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ είναι κομβικά πολιτικά ζητήματα”.

Χρίστος Κατσούλας, εκπαιδευτικός, πολιτική ομάδα “Παρέμβαση”

3.”Ευρωπαϊκή Ένωση και Γεωργία”.

Χαρίλαος Αρχοντής. Αγρότης, συνδικαλιστής

4.”Το ευρώ ως «πυκνωτής» του συνασπισμού εξουσίας, η έξοδος από το ευρώ ως «πυκνωτής» μιας κοινωνικής συμμαχίας ανατροπής".

Δημήτρης Σαραφιανός, νομικός, μέλος της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Συντονιστής: Δημήτρης Μητρόπουλος

Β. Στρογγυλό τραπέζι: “Η ελληνική οικονομία εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης”

2.30 μ.μ.

Θέματα -Ομιλητές

1. «Δημοσιονομική κρίση, κοινωνικός μισθός και φτώχεια στην Ελλάδα».

Θανάσης Μανιάτης, Επίκουρος Καθηγητής Μαρξιστικής Πολιτικής Οικονομίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2. «Δυναμική της ανεργίας, χρηματοδότηση του εξωτερικού τομέα, και αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας»,

Θεόδωρος Μαριόλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

3. «Οι χρεοκοπίες της ελληνικής οικονομίας: ιστορική αναδρομή και θεωρητική ανάλυση».

Λευτέρης Τσουλφίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας Οικονομικών Θεωριών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Συντονίστρια Βαγγελιώ Σωτηροπούλου

Γ. Διάλογος: “Έξοδος από την Ευρωζώνη/Ε.Ε., η γεωπολιτική πτυχή και η εξάρτηση”

5:00 μ.μ.

Με τον Πέτρο Παπακωνσταντίνου, δημοσιογράφο,

και τον Κώστα Παπουλή, μηχανικό περιφερειολόγο, Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής

Συντονιστής: Κώστας Ανδρικόπουλος

Δ. Διάλογος: “Συζητάμε όλοι μαζί για το Σχέδιο Β”

6.30 μ.μ.

Άνοιγμα της συζήτησης:

Αλέκος Αλαβάνος, Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής

Παναγιώτης Σωτήρης, πανεπιστημιακός, Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Συντονιστής Νίκος Γιάκος
Enhanced by Zemanta

Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012

Έλεγχο της φοροδιαφυγής από την ΕΕ ζητούν οι Πράσινοι

Την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο της φοροδιαφυγής, αποφυγής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ζητούν ο Ντάνυ Κον Μπεντίτ και η Ρεβέκκα Χαρμς, συμπρόεδροι των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, με επιστολή τους προς τους Herman van Rompuy, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Jose Manuel Barroso, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η δραματική οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα αναδεικνύει, σύμφωνα με τους Πράσινους στο Ευρωκοινοβούλιο, την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για την πρόληψη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, καθώς και του ξεπλύματος χρήματος.

Οι Πράσινοι στο Ευρωκοινοβούλιο επισημαίνουν την παρεμπόδιση από τις κυβερνήσεις της Αυστρίας και του Λουξεμβούργου της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών εντός της ΕΕ αλλά και μεταξύ μελών κρατών και τρίτων χωρών. Στην επιστολή τους τονίζουν ότι η αποτυχία να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα κατά των φορολογικών παραδείσων, όπως η Ελβετία, σε επίπεδο ΕΕ υπονομεύει τη νομιμότητα τόσο σε χώρες που αντιμετωπίζουν τους επαχθείς όρους που συνοδεύουν τα ταμεία διάσωσης, καθώς και σε χώρες που συνεισφέρουν στα ταμεία.

Συγκεκριμένες προτάσεις καταθέτουν προς τους Προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι Πράσινοι στο Ευρωκοινοβούλιο.

Επισημαίνουν ότι το ECOFIN δεν είναι το σωστό φόρουμ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Προτείνουν την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου.

Ζητούν αναθεώρηση της Οδηγίας για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος ώστε να καθορίσει κανόνες διαφάνειας σχετικά με την πραγματική κυριότητα των εταιρειών, τα καταπιστευματικά ταμεία, τα ιδρύματα κλπ.

Για τους φορολογικούς παραδείσους, συγκεκριμένο σχέδιο δράσης μέχρι το τέλος του έτους το οποίο να καθορίζει τι συνιστά φορολογικό παράδεισο στην ΕΕ, και να περιλαμβάνει νομοθετικές προτάσεις σχετικά με το κλείσιμό τους εντός της ΕΕ, ενώ θα παρέχει νέα ώθηση στις διεθνείς προσπάθειες.

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, δήλωσε:

«Σε μια εποχή βίαιων περικοπών μισθών, συντάξεων και του κοινωνικού κράτους, η διασφάλιση εσόδων για το δημόσιο από τη μείωση της φοροδιαφυγής θα συμβάλλει στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων με ηπιότερα, ισορροπημένα και κοινωνικά δίκαια μέτρα. Η φορολογική δικαιοσύνη, ο έλεγχος περιουσιών πολιτικών και στελεχών διοίκησης, η φορολογική μεταρρύθμιση, η διαφάνεια του τραπεζικού συστήματος και η αναδιοργάνωση των φορολογικών μηχανισμών πρέπει να είναι κεντρικοί στόχοι μιας νέας πολιτικής που έχει ανάγκη η Ελλάδα.

Σύμμαχοι της χώρας μας στην προσπάθεια αυτή είναι οι Πράσινοι στο Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα οι Ευρωπαίοι Πράσινοι. Εδώ και καιρό έχουμε ζητήσει από την Κομισιόν και προσωπικά από τον κ Μπαρόζο, ενεργή συμμετοχή τους ώστε να δοθούν αναλυτικά στοιχεία από τις ελβετικές κι άλλες τράπεζες για καταθέσεις Ελλήνων ώστε να ελεγχθούν γκρίζες περιουσίες και παράνομη εξαγωγή καταθέσεων.

Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας τρίτος δρόμος, μια εναλλακτική στρατηγική διεξόδου από την κρίση που μπορεί να ανασυγκροτήσει την ελληνική οικονομία. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να είναι ενωμένοι στις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση των μεγάλων φορολογικών παραδείσων και το ξέπλυμα χρήματος».

Διαβάστε τις δηλώσεις του Ντάνυ Κον Μπεντίτ και της Ρεβέκκα Χαρμς, συμπροέδρων των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο:

"Υπό το φως της όλο και πιο δραματικής οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα, υπάρχει η ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για την πρόληψη κάθε φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ενώ η ελληνική κυβέρνηση πρέπει ξεκάθαρα να σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο προς τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και δίκαιου φορολογικού συστήματος, ελληνικά κεφάλαια πρέπει να ρεύσουν πίσω στην Ελλάδα για να στηρίξουν την ανάκαμψη και σταθεροποίηση των εσόδων του κράτους. Αυτό είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δημόσια νομιμότητα τόσο στις χώρες που αντιμετωπίζουν τους επαχθείς όρους που συνοδεύουν κεφάλαια διάσωσης, καθώς και σε χώρες που συνεισφέρουν στα κεφάλαια αυτά. Η αποτυχία να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα κατά των φορολογικών παραδείσων σε επίπεδο ΕΕ υπονομεύει την νομιμότητα και αντανακλά διπλά μέτρα και σταθμά.

Η συνεχιζόμενη αποτυχία των υπουργών οικονομικών της ΕΕ να σημειώσουν πρόοδο για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με τη φορολογική συμφωνία με την Ελβετία έχει τονίσει ότι ECOFIN δεν είναι πλέον το σωστό φόρουμ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να παρέμβει για να διασφαλίσει ότι η υπερπήδηση αυτού του αδιεξόδου στις προσπάθειες της ΕΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής μπορεί να επιτευχθεί.

Σχετικά με αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να είναι φιλόδοξη στις επικείμενες προτάσεις της για την αναθεώρηση της οδηγίας για την καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Θα πρέπει επίσης πριν από το τέλος του έτους να καθορίσει ένα μακρόπνοο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων, που θα συμπεριλαμβάνει ένα συνολικό ορισμό του τι συνιστά φορολογικό παράδεισο στην ΕΕ καθώς και τις σχετικές νομοθετικές προτάσεις".
Enhanced by Zemanta

Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012

Τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα στις δοκιμαζόμενες οικονομίες.

Η περίπτωση της Πελοποννήσου.

«Οφείλουμε να μελετήσουμε και να επισπεύσουμε την υιοθέτηση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων προς όφελος της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Η διεθνής εμπειρία υπάρχει. Το παράδειγμα της περιφέρειας Πελοποννήσου θα πρέπει να μας ωθήσει σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για να αναζητήσουμε καινοτόμα εργαλεία. Το έχει ανάγκη η χώρα μας όσο ποτέ άλλοτε», δήλωσε η ευρωβουλευτής Ρόδη Κράτσα, με αφορμή την απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου περιφερειακής ανάπτυξης κ. Hahn, σε ερώτηση της για το εξειδικευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η Ρόδη Κράτσα επικαλείται την πρωτοβουλία αυτή της Πελοποννήσου που αφορά στην ενίσχυση, αρχικώς, μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και προβλέπει δημόσια δαπάνη 22,5 εκ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα διατεθεί μέσω εξειδικευμένου χρηματοδοτικού εργαλείου νέου τύπου, βάσει του οποίου προβλέπεται η δημιουργία Ταμείου Επιχειρηματικότητας και η παροχή είτε δανείων χαμηλού επιτοκίου προς τις επιχειρήσεις, είτε εγγυήσεων επιχειρηματικών δανείων, ενώ δεν θα περιλαμβάνει ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω επιδοτήσεων. Στόχος είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις πηγές χρηματοδότησης. Η ευρωβουλευτής ζητάει να πληροφορηθεί, αν αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μοντέλο και για τις άλλες ελληνικές περιφέρειες, όπως και αν υπάρχουν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος τόνισε πως «Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να αξιολογηθεί το ειδικό Περιφερειακό Ταμείο για την Επιχειρηματικότητα στην Πελοπόννησο, προκειμένου η προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε να μεταφερθεί σε άλλες περιφέρειες».

Παράλληλα, ο κ.Hahn ανέφερε την αυξανόμενη σημασία που έχουν αποκτήσει τα χρηματοδοτικά μέσα (ΧΜ) σημειώνοντας ότι «Την περίοδο 2000-2006 αντιπροσώπευαν το  1% περίπου του όγκου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και ότι το μερίδιο τους αυξήθηκε σημαντικά κατά την τρέχουσα περίοδο (2007-2013). Στο τέλος του 2010, είχε δεσμευτεί κατ' εκτίμηση συνολική δημόσια χρηματοδότηση ύψους 8,1 δισεκατομμυρίων για την υποστήριξη 389 ΧΜ για επιχειρήσεις», ενώ «..υπολογίζεται ότι 90. 000 θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί ή διασωθεί με τη βοήθεια αυτών των χρηματοδοτικών μέσων..».

Ευρωπαϊκή συνεργασία για την πρόληψη των πυρκαγιών

Η καταστροφή στη Χίο στο επίκεντρο πρωτοβουλίας Ευρωβουλευτών του Νότου
 Σε ερώτηση που απηύθυναν προς στο Συμβούλιο της ΕΕ, ο κ. Παπαστάμκος και συνάδελφοί του από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, υπογραμμίζουν τις καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν το καλοκαίρι του 2012 στα νότια κράτη μέλη της ΕΕ. Στην απώλεια ανθρωπίνων ζωών, προστίθενται οι οικονομικές και γεωργικές ζημίες, καθώς και οι ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στο τοπίο, το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Στην ενδεικτική καταγραφή των συμβάντων στα επιμέρους κράτη μέλη περιλαμβάνεται και η ανυπολόγιστη ζημία που υπέστησαν οι μαστιχοπαραγωγοί της Χίου.
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση δίδεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη, που το επιθυμούν, να προχωρήσουν ταχύτερα και να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε τομείς μη αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ.
Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου προς το Συμβούλιο, οι Ευρωβουλευτές τονίζουν τη σημασία της πρόληψης των πυρκαγιών, το 90% των οποίων οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα.  Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι δεν υφίσταται πλέον ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο σε επίπεδο ΕΕ για το σκοπό αυτό και ότι, ως εκ τούτου, η ανάπτυξη συστημάτων πρόληψης κινδύνων έχει υποχωρήσει στα κράτη μέλη.
Βάσει των ανωτέρω, οι Ευρωβουλευτές από τον Ευρωπαϊκό Νότο, απευθυνόμενοι στην Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, προτείνουν την καθιέρωση "ενισχυμένης συνεργασίας". Ζητούν, ακόμη, την ενδυνάμωση των μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση των πυρκαγιών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, καθώς και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σημειώνεται σχετικώς ότι ο κ. Παπαστάμκος έχει υποβάλει, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τροπολογίες  για την ενίσχυση μέτρων δασικής προστασίας στον πυλώνα της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας επιστρέφει σχεδόν 4 εκατ. ευρώ για τα "φρουτάκια"

Το ποσό των 3.847.392 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στη χρηματική ποινή που επιβλήθηκε, για τους μήνες Δεκέμβριο 2011 έως και Μάρτιο 2012, για παραβάσεις σχετικά με... τα ηλεκτρονικά παίγνια στην ελληνική αγορά, θα επιστραφεί στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς η σχετική υπόθεση μπήκε στο αρχείο.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, η αρχειοθέτηση της παράβασης προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κολέγιο των Επιτρόπων, που συνεδρίασε στις 27 Σεπτεμβρίου. Προηγήθηκαν, αφενός η υιοθέτηση του Ν. 4002/2011 για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων, ο οποίος τροποποίησε τον Ν. 3037/2002 που εισήγαγε γενική και πλήρη απαγόρευση στον τομέα των παιγνίων και αφετέρου η συγκρότηση, τον Δεκέμβριο 2011, της Ελληνικής Επιτροπής Παιγνίων (ΕΕΕΠ) ως Ανεξάρτητης Αρχής. Η συγκεκριμένη Επιτροπή, έθεσε σε εφαρμογή τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, με την κατάρτιση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και την υιοθέτηση συναφών εκτελεστικών πράξεων, τις οποίες προβλέπει ο νόμος 4002/2011.

Τέλος το Erasmus λόγω κρίσης;

Με στάση πληρωμών απειλείται το ευρωπαϊκό φοιτητικό πρόγραμμα Erasmus, καθώς οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου έχουν εξαντληθεί.

"Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι σε κατάσταση στάσης πληρωμών από την αρχή του μήνα και δεν μπορεί πλέον να χρηματοδοτεί τα κράτη", είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

"Την επόμενη εβδομάδα θα έρθει η σειρά του Erasmus, του προγράμματος για τους φοιτητές και στο τέλος του μήνα το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας δεν θα έχει πλέον χρήματα", πρόσθεσε ο ίδιος.

Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι οι κυβερνήσεις περιέκοψαν τον προϋπολογισμό του 2012 μειώνοντας τις δαπάνες στα 129 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 4 δισ. λιγότερα απ' όσα είχαν προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Φέκτερ: Αποχώρηση της Αθήνας θα επιδεινώσει την κατάσταση στην Ευρωζώνη

Σε συνέντευξή της στη γερμανική εφημερίδα «Rheinische Post», η κυρία Φέκτερ επισημαίνει ότι στην Ελλάδα παρατηρούνται ήδη τα πρώτα δείγματα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, ειδικά στον τομέα των εξαγωγών

«Μια έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη θα ήταν πολύ ακριβότερη από τον δρόμο στον οποίο κινούμαστε τώρα», δηλώνει η υπουργός Οικονομικών της Αυστρίας Μαρία Φέκτερ και υποστηρίζει ότι, όσο η Αθήνα συνεχίζει σε αυτόν τον δρόμο και καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες προκειμένου να κάνει «τα μαθήματά της», έχει δικαίωμα στην αλληλεγγύη των εταίρων της.

Σε συνέντευξή της στη γερμανική εφημερίδα «Rheinische Post», η κυρία Φέκτερ επισημαίνει ότι στην Ελλάδα παρατηρούνται ήδη τα πρώτα δείγματα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, ειδικά στον τομέα των εξαγωγών και τονίζει ότι, προκειμένου να εκταμιευθούν οι επόμενες δόσεις, πρέπει να τηρηθούν οι κανόνες, είτε πρόκειται για υλοποίηση μεταρρυθμίσεων είτε για προώθηση των αποκρατικοποιήσεων.

«Η Ελλάδα εργάζεται σκληρά για την βελτίωση της κατάστασης, όπως αποδεικνύεται με το φιλόδοξο πακέτο εξυγίανσης για το 2013», δηλώνει η Αυστριακή υπουργός Οικονομικών και τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της παραμονής της χώρας στην Ευρωζώνη, καθώς πιθανή έξοδός της, όπως υποστηρίζει, θα είχε σοβαρές συνέπειες, τόσο για την Αθήνα, όσο και για τις υπόλοιπες χώρες του ευρώ. «Μια αποχώρηση της Αθήνας δεν θα λύσει τα προβλήματα, αντιθέτως, θα επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση. Η χώρα θα χρειάζεται και πάλι βοήθεια από τους Ευρωπαίους εταίρους της και αυτό θα επιβαρύνει επιπλέον τους φορολογούμενους. Το γεγονός είναι ότι η έξοδος της Ελλάδας θα ήταν ακριβότερη από το δρόμο που βρισκόμαστε τώρα. Γι' αυτό υπάρχει η αποφασιστικότητα να κρατήσουμε ενωμένη την Ευρωζώνη και οι ενδιαφερόμενες χώρες να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις», καταλήγει η Μαρία Φέκτερ.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...